Relaxačný dom

Dospělí:
Děti:
Relaxačný dom
Štefana Moyzesa 7A
96900 Banska Štiavnica 
Banská Štiavnica - Banská Bystrica
Slovensko
Tel: +421 (0)903976862
Popis cesty